Chính sách BẢO MẬT CÔNG TY 
 
Sự cẩn mật là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi hướng đến xây dựng sự tin cậy và uy tín với tất cả những nhà tiêu thụ, trong đó có chính chúng tôi.
 
Đó là lý do tại sao chúng tôi chú trọng trong giao dịch với các đối tác chuyên nghiệp và đảm bảo rằng tất cả các thư chào, đặt hàng đều có giá trị pháp lý và có độ tin cậy cao.
 
Tất cả các thông điệp gởi đến chúng tôi sẽ được bảo mật và không chia sẻ hoặc bán cho một bên thứ ba nào với mục đích khai thác thương mại hoặc bất kỳ mục đích nào khác
Không làm tổn hại đến việc thực thi của các quy ước quốc tế.
 
Lượt truy cập: 00002